Areadag 19 maart 2022

Op zaterdag 19 maart heeft Zontaclub Drenthe de landelijke Areadag 2022 mogen organiseren.

De Areadag is hét jaarlijkse evenement waarbij we als Nederlandse Zontians elkaar ontmoeten en de onderlinge band kunnen versterken. Deze keer hebben ook de kandidaat Areadirector en vice-Areadirector voor het bi-ennium 2022-2024 zich aan ons gepresenteerd.

Na ontvangst met koffie/thee in de Jozefkerk is er begonnen met de vergadering met het Areabestuur.

Het hoogtepunt was een lezing van Annemiek Rens, hoofdconservator van het Drents Museum; natuurlijk over de Frida Kahlo-tentoonstelling maar ook over het onderzoek naar vrouwelijke kunstenaars in de eigen collectie van het Drents Museum.

Afronding

De bijdragen van de diverse Zontaclubs zijn grotendeels ten goede gekomen aan het fonds Ka-V-As (Kansen voor Vrouwen in Assen). Dit fonds stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Via de website Ka-V-As https://www.kavas.website/ is meer informatie te vinden.

De bijdragen waren € 40,= per persoon.