Orange the World

Vanaf 25 november kleuren opnieuw vele openbare gebouwen in Nederland oranje. Vrouwenorganisaties over de hele wereld zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen. Zonta Drenthe doet mee. Dit jaar is het thema ‘preventie’.

16 dagen actie
Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden jaarlijks de ’16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen’ plaats. Dit gebeurt in meer dan 100 landen. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander landmark op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Eerder kleurden onder meer Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden en organisaties zien dat zij vrouwen in hun strijd tegen geweld steunen. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Kijk hier wat er allemaal vorig jaar gerealiseerd is!

Nederland kleurt Oranje
Elk jaar is er meer oranje licht te zien in Nederland. Voor het eerst in de vijf jaar dat de campagne in Nederland wordt gevoerd, deden in 2021 alle Nederlandse provincies mee, waaronder ZontaDrenthe. Het aantal deelnemende gemeenten was meer dan 200. Veel ambassades zijn medestander, net zoals lokale bekenden. Denk in Assen bijvoorbeeld aan wethouder Jan Broekema en de directeur van het Drents College Arwin Nimis. Daarmee is Nederland uniek, geen enkel land in de wereld pakt de campagne zo massaal aan. Door een gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object uit te lichten, een Orange the World vlag uit te hangen en/of een evenement of actie te organiseren: duizenden mensen verspreid over het land hebben zich ingezet en werd er veel aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Bekijk alle plaatsen die in 2021 meededen aan OrangeTheWorld.

Preventie
Net als in 2021 wordt het thema van de campagne in 2022 in Nederland ‘preventie’. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Dit is belangrijk, maar we moeten ook meer inzetten op het voorkomen van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen. Belangrijk is om niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens als medestanders te betrekken. Onderteken de #medestanderpledge om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

“Ik ben #medestander. Jij ook?”

Geweld tegen vrouwen
Helaas is inzet op internationaal, nationaal én lokaal niveau nog onverminderd hard nodig. Tijdens de coronacrisis is geweld tegen vrouwen en meisjes zodanig toegenomen dat gesproken wordt over de ‘schaduwpandemie’. In sommige landen is het aantal meldingen verdrievoudigd, en het aantal moorden op vrouwen schrikbarend toegenomen. Ook in Nederland zijn er signalen, van onder andere hulporganisaties en politie, dat geweld is toegenomen in corona quarantaine.

Meer informatie
Kijk hier voor de Orange the World website 2022

Kijk hier voor de Zonta says No campagne.

Mis dit filmpje ook niet: