Krijg een Kans maakt dromen waar

Krijg een Kans (KEK) realiseert wensen van vrouwen die hen een nieuwe kans geven in hun ontwikkeling voor werk of geluk en die men door de situatie niet zelf kan betalen. De opbrengst van de verkoop schenkt Zonta Drenthe dit jaar aan het project KEK. Het project stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing.

Het gaat om vrouwen die zich in een sociaal isolement bevinden en wonen in Drenthe. Het KEK project biedt de mogelijkheid van een financiële ondersteuning tot maximaal € 500 bijvoorbeeld om een cursus te doen, om materialen/gereedschappen te kopen, om een lidmaatschap te betalen. Het geld wordt ingezet om vrouwen een praktisch steuntje in de rug te geven, hen te stimuleren een volgende stap in hun leven te zetten. Met als wenkend perspectief om hun positie te verbeteren. Bijvoorbeeld door eigen inkomsten te gaan genereren of hun zelfvertrouwen te vergroten waardoor ze buitenshuis weer initiatieven gaan ontplooien. Er wordt geen geld gegeven maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middelen wordt rechtstreeks vanuit het project betaald. Krijg een kans is in 2011 opgericht en is een initiatief van Zonta rond de Reest, regio Meppel. Het komend jaar wordt het project uitgebreid met regio Assen en Midden- Drenthe. Stichting Krijg een Kans is een onafhankelijke stichting die volledig afhankelijk is van sponsoring endonaties.